Bedreigd Erfgoedlijst 2015

Ter gelegenheid van Open Monumentendag publiceert Stichting Erfgoed Urk (SEU) op 11 september 2015 opnieuw een lijst van Urks bedreigd erfgoed. De stichting geeft dit jaar de hoogste prioriteit aan de voormalige havenmeesterswoning, het Oude Kerkhof en een aangetast kunstwerk van beeldhouwer Frans van der Ven. SEU dringt tevens bij de gemeente aan op herbouw van de ‘Kaap van Urk’.

De stichting geeft dit jaar een pluim aan drie erfgo33edbeschermers: de initiatiefnemers voor de herbouw plankier langs de westelijke havendam, de restauratie van de seinpaal bij de vuurtoren en de renovatie van rijksmonument Bakkerij Brouwer.

SEU erop aan de zogenaamde ‘Kaap van Urk’ te herbouwen, als hommage aan de tijd dat Urk onder Amsterdams bestuur viel. Deze is zo rond 1785 door de Pilotage van Amsterdam als merkteken voor de scheepvaart gebouwd maar werd na de Eerste Wereldoorlog achteloos afgebroken.Kaap

“Dit jaar zien we veel positieve ontwikkelingen maar we blijven gespitst om de bedreigde plekken van de slopershamer te redden”, aldus de ‘erfgoedwaakhond’.
Op nr 1 van de lijst van de bedreigt erfgoedlijst staat dit jaar de voormalige Havenmeesterswoning. SEU stuurde in september 2014 na het zien van het plan voor nieuwbouw een bezorgde brief naar de gemeente. Volgens de stichting is de havenmeesterswoning is ook in architectonisch opzicht van belang als herinnering aan het maritieme verleden van het eiland Urk en de bemoeienissen van het Rijk. “Volgens de eerder Havenmeesterswoning1gepresenteerde plannen komt er een reusachtig complex te staan met een moderne uitstraling die totaal niet past binnen het authentieke Urker havenfront. De bouwstijl in het plan heeft geen enkel respect voor de cultuurhistorie”, aldus SEU, die de gemeente oproept met een goed plan voor de dag te komen.

110_1048Op nummer 2 staat opnieuw Het Oude Kerkhof. De begraafplek bij Kerkje aan de Zee verdient een monumentenstatus, meent Erfgoed Urk: “De bevolking beseft nog altijd niet hoe bijzonder Urks oudste dodenakker is. We zien vooralsnog weinig verandering in de gewoonte om unieke grafmonumenten te vervangen door marmerplaten.” Een beschermde status zal resulteren in voldoende fondsen voor renovatie, meent de stichting.

van der venOp nummer 3 staat de plattegrond van een visserswoning aangebracht op het pleintje van Wijk 5. Dit werk van beeldhouwer Frans van der Ven is ernstig aangetast door de plaatsing van een invalide parkeerplaats. “Het is vreemd dat de gemeente, die dit kunstwerk heeft uitgekozen en uit laten voeren, zo met dit mooie werk omgaat. Er dient een creatieve oplossing voor de parkeerplaats worden gezocht”, aldus SEU.

De complete lijst voor 2015:

 

 1. Voormalige Havenmeesterswoning
 2. Oude Kerkhof
 3. Kunstwerk van Frans van der Ven
 4. Historische Eilandkustmarkering
 5. De Vormt
 6. ‘Stadse’ woningen
 7. Visserswoningen
 8. Boerderijen
 9. Economie in het Oude Dorp
 10. Zeilmakerijen
 11. Daken met makelaren
Advertenties
Advertenties
%d bloggers liken dit: