SEU neemt raadsleden mee op Ginkiestocht

26 juni 2018 – Vandaag organiseerde Stichting Erfgoed Urk (SEU) een informatieve Ginkiestocht voor Urker gemeenteraadsleden. Met de wandeling wilde SEU de raadsleden wijzen op mogelijkheden en verbeterpunten ten aanzien van het Urker erfgoed, vooruitlopend op de nieuwe Urker Cultuurnota.

Tijdens de wandeling pleitten voor een hernieuwd restauratiebeleid als speerpunt van de gemeente, met verdere aanpassing van de bouwverordeningen voor betere waarborgen voor bescherming van het dorpsgezicht. In het economisch beleid van de gemeente zou volgens ons ook aandacht moeten komen voor cultureel en kunstzinnig ondernemerschap.

Tijdens de wandeling herinnerden we de raadsleden aan de bijna vergeten boerengeschiedenis van Urk. We pleitten voor herbouw van de historische muziekkoepel en de Kaap, ter herinnering aan de zeilschepen die vanuit de Amsterdamse haven langs Urk richting Noordzee voeren. Een ander belangrijk punt dat we deelden is het feit dat de Oudestraat de enige Middeleeuwse straat in de provincie Flevoland is, met een fascinerende ontstaansgeschiedenis – een stukje geschiedenis dat zichtbaarheid verdient.

Klik hier voor de brochure met informatie over de wandeling en onze aandachtspunten!

Advertenties

SEU organiseert Groot Cultuurdebat op vooravond verkiezingen

Fractievoorzitters van CDA, Christenunie, Gemeentebelangen, SGP, PVV en UGP luisteren naar Jan Koffeman van Hart voor Urk

28 februari 2018 – Op de vooravond  van de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de Stichting Erfgoed Urk (SEU) het Grote Cultuurdebat in Museum Het Oude Raadshuis. De presentatie was in handen van SEU bestuurslid Tiemen Roos.

Tijdens het debat werden fractievoorzitters van CDA, Christunie, Gemeentebelangen, Hart voor Urk, SGP, PVV en UGP uitgedaagd hun culturele degens te kruisen. De voormannen waren het over een aantal zaken eens: de klederdracht, Urker taal, kunstuitingen, bibliotheek en ‘erfgoed’ verdienen alle steun.

Alle fracties beloofden zich in te zetten voor een nieuwe Cultuurnota, die de 20 jaar oude nota (‘een museumstuk’) moet vervangen. Jan Willem Bakker (SGP) zei heil te zien in een Cultuurkoepel. “In deze koepel zijn de verschillende culturele organisaties vertegenwoordigd, die samen elk jaar beslissen hoe het subsidiegeld wordt besteed. Dat kan het ene jaar naar botters gaan, een ander jaar naar de Urker taal,” aldus Bakker.

Gespreksleider Tiemen Roos legt met kwinkslagen de lijsttrekkers het vuur aan de schenen

Hendrik Wakker (PVV) vroeg zich af of we wel afhankelijk van subsidies moeten zijn, en stuurde aan op een studentenonderzoek naar Museum Het Oude Raadhuis, dat volgens hem te weinig bezoekers trekt. Wakker liet zich kritisch uit over de Westhaven, die ‘zolang daar een woonark ligt’ niet bepaald historisch kan worden genoemd. De PVV voorman pleit voor een cultuurhistorisch centrum op de haven en voor een lessenpakket voor scholen, zodat jongeren meer te weten komen over de Urker geschiedenis.

Hans Crebas (CDA) ziet juist kansen om meer subsidiegeld binnen te halen, die de Cultuurkoepel buiten de gemeente om kan verwerven. Crebas meent dat een stevig cultuurbeleid nu ontbreekt en dit de prioriteit moet zijn. Ook ziet hij graag ruimte voor de jeugd om nieuwe wegen in te slaan op het gebied van cultuur.

Jan Koffeman (HvU) verscheen in Urker dracht op het debat. Hij gaat iedere zondag in zijn Urker pak naar de kerk en memoreerde hoe mooi het zou zijn als meer Urkers hetzelfde zouden doen. Koffeman vindt dat er meer aktiviteiten voor toeristen moeten komen, bijvoorbeeld jongens die netjes boeten op de Westhaven.

Maarten Bakker (CU) meent dat zijn partij zich hard voor de Urker cultuur heeft ingezet, ondermeer door verbetering van de Westhaven. De CU wil het palenscherm verder vernieuwen en de ijsvlet terughalen naar Urk. Ook pleitte Bakker voor een waarderingsprijs voor muzikale ambassadeurs van Urk.

Pieter Hoekstra (UGP) benadrukte dat burgers meer cultureel bewustzijn moeten worden bijgebracht. “Veel mensen vinden het wel best zo, dat zagen we ook in de strijd tegen de windmolens,” aldus Hoekstra.

Jurie van den Berg (Gemeentebelangen) liet de zaal weten dat zijn partij haar best doet om het IJsselmeer tot cultuurhistorisch erfgoed te laten verklaren.

 

SEU op Open Monumentendag: Herbouw Kaap van Urk

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Urk, 11 september 2015 – Deze week presenteert Stichting Erfgoed Urk (SEU)  zoals gebruikelijk een lijst van Urks bedreigd erfgoed ter gelegenheid van Open Monumentendag. De stichting geeft dit jaar de hoogste prioriteit aan de voormalige havenmeesterswoning, het Oude Kerkhof en een aangetast kunstwerk van beeldhouwer Frans van der Ven. SEU dringt tevens bij de gemeente aan op herbouw van de ‘Kaap van Urk’.

Een radio interview met SEU bestuurslid Tiemen Roos kan hier worden beluisterd.

De stichting geeft dit jaar een pluim aan drie erfgoedbeschermers: de initiatiefnemers voor de herbouw plankier langs de westelijke havendam, de restauratie van de seinpaal bij de vuurtoren en de renovatie van rijksmonument Bakkerij Brouwer.

KaapSEU erop aan de zogenaamde ‘Kaap van Urk’ te herbouwen, als hommage aan de tijd dat Urk onder Amsterdams bestuur viel. Deze is zo rond 1785 door de Pilotage van Amsterdam als merkteken voor de scheepvaart gebouwd maar werd na de Eerste Wereldoorlog achteloos afgebroken.

“Dit jaar zien we veel positieve ontwikkelingen maar we blijven gespitst om de bedreigde plekken van de slopershamer te redden”, aldus de ‘erfgoedwaakhond’.

Lees verder

SEU presenteert lijst bedreigd erfgoed; geeft pluim aan erfgoedbeschermers

Havenmeesterswoning1Urk, 11 september 2014 – Ter gelegenheid van Open Monumentendag publiceert Stichting Erfgoed Urk deze week opnieuw een lijst van Urks bedreigd erfgoed. De stichting geeft dit jaar Bakkerij Brouwer, het Oude Kerkhof en de historische eilandmarkering de hoogste prioriteit. “We zien positieve ontwikkelingen maar moeten alert blijven om de weinig overgebleven authentieke plekken van de slopershamer te redden”, aldus de ‘erfgoedwaakhond’.

De stichting geeft dit jaar een pluim aan de initiatiefnemers voor het behoud van Werf Metz en Zeilmakerij Snijder alsook het team achter de plaatsing van een monument op het graf van de ‘Urker schedels’.

Op nr 1 van de lijst van de bedreigt erfgoedlijst staat dit jaar Bakkerij Brouwer, in de Prins Hendrikstraat. “De bakkerij verkeert in vervallen staat en gaat steeds verder achteruit. Mooie plannen die vorig jaar werden gepresenteerd zijn nog niet uitgevoerd”, aldus de stichting.

Stichting Erfgoed Urk geeft dit jaar een pluim aan gemeente Urk voor het beschermen van Werf Metz. “Het is een goede beslissing geweest om de ruim 160 jaar oude werf te behouden. De vraag is echter hoe het terrein precies wordt ingericht. Het is belangrijk dat de geschiedenis van het Zeemagazijn, dat ooit op deze plek stond, wordt herdacht. Erfgoed Urk opperde al eerder dat een combinatie van werf, winkeltjes en horeca de buurt een nieuwe impuls kan geven.

Lees verder

23 december 2009: Urk protesteert massaal tegen windpark MER

De Urker bevolking heeft meer dan vijfhonderd zienswijzen tegen de milieu effectrapport (MER) van Windpark Noordoostpolder ingediend. Er is protest aangetekend tegen vrijwel alle aspecten van de MER, variërend van horizonvervuiling tot veiligheidsaspecten. ‘Dit toont aan het windpark op lokaal niveau voor veel maatschappelijk onrust zorgt’, zegt woordvoerder Leen van Loosen.

Vandaag is de uiterlijke datum waarop zienswijzen tegen de MER kunnen worden ingediend. De Stichting Erfgoed Urk (SEU) stelde samen met Comité Urk Briest voorbeeld zienswijzen op die door omwonenden konden worden aangepast en opgestuurd. ‘De telefoon stond dagenlang roodgloeiend’, aldus Van Loosen.

 

SEU bekritiseert tien aspecten van het geplande superwindpark in een 25-pagina lange zienswijze. De locatie van Windpark Noordoostpolder, bestaande uit 93 turbines die volgens SEU als een ‘hekwerk’ het voormalig eiland zullen ‘omheinen’, wordt door de stichting als zeer ongelukkig beschouwd. Volgens SEU zijn in de afweging alleen de belangen van gemeente Noordoostpolder meegenomen, en niet die van het aangrenzende Urk, een gemeente met 18.000 inwoners. Ook vindt de Urker stichting dat voor een project dat als Rijksinpassingsplan wordt uitgevoerd op nationale schaal een afweging van mogelijke alternatieve locaties zowel op zee als op land moet worden gemaakt.

11 september 2009: SEU organiseert vurig debat over Windpark Noordoostpolder

Stichting Erfgoed Urk (SEU) is zeer tevreden over de opkomst en inhoud van het grote winddebat dat vanvond in De Koningshof plaatsvond. ‘De opkomst en intensiteit van het debat bewijst dat de Urker bevolking vierkant achter ons staat’, concludeert voorzitter Leen van Loosen. Meer dan 200 omwonenden bezochten het debat. SEU haalde in 20 minuten 1.700 euro aan machtigingen binnen, waaronder vele van 10 tot 25 euro en zelfs enkele van 100 euro.

Conferencier Jaap Bakker zette de toon van de bijeenkomst door te speculeren over Urks nieuwe naam, Molendam, als het eenmaal omgeven is door windmolens.

Burgemeester Jaap Kroon van Urk kwam met een origineel voorstel: laat de windkoepel verdwijnen en richt een duurzame energiekoepel op. ,,Het kan beter en meer in harmonie met de omgeving. Laten we de handen ineen slaan en voortvarende plannen smeden.” Volgens hem maakt het windpark veel kapot: ,,De plannen worden geforceerd en erdoor gedrukt, terwijl grote zorgvuldigheid nodig is. De minister trekt alle bevoegdheden naar zich toe en past zelfs de geluidsnormering voor de nacht aan om het plan erdoor te krijgen.’

Burgemeester Willem Ridder Van Rappard van Noordoostpolder gaf zijn collega een tip mee: ‘Het gaat niet meer om de of-vraag, maar om hoe. Ik zou als ik u was op twee paarden wedden. Gaat het park niet door, dan geef ik u de hand. Gaat het wel door dan zou ik over hoe-vraag mee gaan praten. En daar niet te lang mee wachten.” Hij kwam tijdens het debat onder vuur te liggen en gaf toe het plan te moeten uitvoeren – de bevoegheid is door de regering uit handen van zijn gemeenteraad genomen.

Meer dan vijftig schriftelijke vragen uit de zaal stroomden binnen tijdens de pauze. Opvallend was dat er enkel vragen uit het tegen-kamp kwamen. Een greep: ‘Waarom wel bij ons en niet bij u’, ‘Als het zo’n goed plan is waarom is er dan 720.000 euro nodig om het te verdedigen’ en ‘windmolens draaien op subsidie en niet op wind’.

Voor meer informatie :

http://www.opurk.nl/content/view/19506/1/

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/63374/geld-voor-strijd-tegen-windmolens

Advertenties