SEU op Open Monumentendag: Herbouw Kaap van Urk

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Urk, 11 september 2015 – Deze week presenteert Stichting Erfgoed Urk (SEU)  zoals gebruikelijk een lijst van Urks bedreigd erfgoed ter gelegenheid van Open Monumentendag. De stichting geeft dit jaar de hoogste prioriteit aan de voormalige havenmeesterswoning, het Oude Kerkhof en een aangetast kunstwerk van beeldhouwer Frans van der Ven. SEU dringt tevens bij de gemeente aan op herbouw van de ‘Kaap van Urk’.

Een radio interview met SEU bestuurslid Tiemen Roos kan hier worden beluisterd.

De stichting geeft dit jaar een pluim aan drie erfgoedbeschermers: de initiatiefnemers voor de herbouw plankier langs de westelijke havendam, de restauratie van de seinpaal bij de vuurtoren en de renovatie van rijksmonument Bakkerij Brouwer.

KaapSEU erop aan de zogenaamde ‘Kaap van Urk’ te herbouwen, als hommage aan de tijd dat Urk onder Amsterdams bestuur viel. Deze is zo rond 1785 door de Pilotage van Amsterdam als merkteken voor de scheepvaart gebouwd maar werd na de Eerste Wereldoorlog achteloos afgebroken.

“Dit jaar zien we veel positieve ontwikkelingen maar we blijven gespitst om de bedreigde plekken van de slopershamer te redden”, aldus de ‘erfgoedwaakhond’.

Lees verder

Advertenties

SEU presenteert lijst bedreigd erfgoed; geeft pluim aan erfgoedbeschermers

Havenmeesterswoning1Urk, 11 september 2014 – Ter gelegenheid van Open Monumentendag publiceert Stichting Erfgoed Urk deze week opnieuw een lijst van Urks bedreigd erfgoed. De stichting geeft dit jaar Bakkerij Brouwer, het Oude Kerkhof en de historische eilandmarkering de hoogste prioriteit. “We zien positieve ontwikkelingen maar moeten alert blijven om de weinig overgebleven authentieke plekken van de slopershamer te redden”, aldus de ‘erfgoedwaakhond’.

De stichting geeft dit jaar een pluim aan de initiatiefnemers voor het behoud van Werf Metz en Zeilmakerij Snijder alsook het team achter de plaatsing van een monument op het graf van de ‘Urker schedels’.

Op nr 1 van de lijst van de bedreigt erfgoedlijst staat dit jaar Bakkerij Brouwer, in de Prins Hendrikstraat. “De bakkerij verkeert in vervallen staat en gaat steeds verder achteruit. Mooie plannen die vorig jaar werden gepresenteerd zijn nog niet uitgevoerd”, aldus de stichting.

Stichting Erfgoed Urk geeft dit jaar een pluim aan gemeente Urk voor het beschermen van Werf Metz. “Het is een goede beslissing geweest om de ruim 160 jaar oude werf te behouden. De vraag is echter hoe het terrein precies wordt ingericht. Het is belangrijk dat de geschiedenis van het Zeemagazijn, dat ooit op deze plek stond, wordt herdacht. Erfgoed Urk opperde al eerder dat een combinatie van werf, winkeltjes en horeca de buurt een nieuwe impuls kan geven.

Lees verder

23 december 2009: Urk protesteert massaal tegen windpark MER

De Urker bevolking heeft meer dan vijfhonderd zienswijzen tegen de milieu effectrapport (MER) van Windpark Noordoostpolder ingediend. Er is protest aangetekend tegen vrijwel alle aspecten van de MER, variërend van horizonvervuiling tot veiligheidsaspecten. ‘Dit toont aan het windpark op lokaal niveau voor veel maatschappelijk onrust zorgt’, zegt woordvoerder Leen van Loosen.

Vandaag is de uiterlijke datum waarop zienswijzen tegen de MER kunnen worden ingediend. De Stichting Erfgoed Urk (SEU) stelde samen met Comité Urk Briest voorbeeld zienswijzen op die door omwonenden konden worden aangepast en opgestuurd. ‘De telefoon stond dagenlang roodgloeiend’, aldus Van Loosen.

 

SEU bekritiseert tien aspecten van het geplande superwindpark in een 25-pagina lange zienswijze. De locatie van Windpark Noordoostpolder, bestaande uit 93 turbines die volgens SEU als een ‘hekwerk’ het voormalig eiland zullen ‘omheinen’, wordt door de stichting als zeer ongelukkig beschouwd. Volgens SEU zijn in de afweging alleen de belangen van gemeente Noordoostpolder meegenomen, en niet die van het aangrenzende Urk, een gemeente met 18.000 inwoners. Ook vindt de Urker stichting dat voor een project dat als Rijksinpassingsplan wordt uitgevoerd op nationale schaal een afweging van mogelijke alternatieve locaties zowel op zee als op land moet worden gemaakt.

11 september 2009: SEU organiseert vurig debat over Windpark Noordoostpolder

Stichting Erfgoed Urk (SEU) is zeer tevreden over de opkomst en inhoud van het grote winddebat dat vanvond in De Koningshof plaatsvond. ‘De opkomst en intensiteit van het debat bewijst dat de Urker bevolking vierkant achter ons staat’, concludeert voorzitter Leen van Loosen. Meer dan 200 omwonenden bezochten het debat. SEU haalde in 20 minuten 1.700 euro aan machtigingen binnen, waaronder vele van 10 tot 25 euro en zelfs enkele van 100 euro.

Conferencier Jaap Bakker zette de toon van de bijeenkomst door te speculeren over Urks nieuwe naam, Molendam, als het eenmaal omgeven is door windmolens.

Burgemeester Jaap Kroon van Urk kwam met een origineel voorstel: laat de windkoepel verdwijnen en richt een duurzame energiekoepel op. ,,Het kan beter en meer in harmonie met de omgeving. Laten we de handen ineen slaan en voortvarende plannen smeden.” Volgens hem maakt het windpark veel kapot: ,,De plannen worden geforceerd en erdoor gedrukt, terwijl grote zorgvuldigheid nodig is. De minister trekt alle bevoegdheden naar zich toe en past zelfs de geluidsnormering voor de nacht aan om het plan erdoor te krijgen.’

Burgemeester Willem Ridder Van Rappard van Noordoostpolder gaf zijn collega een tip mee: ‘Het gaat niet meer om de of-vraag, maar om hoe. Ik zou als ik u was op twee paarden wedden. Gaat het park niet door, dan geef ik u de hand. Gaat het wel door dan zou ik over hoe-vraag mee gaan praten. En daar niet te lang mee wachten.” Hij kwam tijdens het debat onder vuur te liggen en gaf toe het plan te moeten uitvoeren – de bevoegheid is door de regering uit handen van zijn gemeenteraad genomen.

Meer dan vijftig schriftelijke vragen uit de zaal stroomden binnen tijdens de pauze. Opvallend was dat er enkel vragen uit het tegen-kamp kwamen. Een greep: ‘Waarom wel bij ons en niet bij u’, ‘Als het zo’n goed plan is waarom is er dan 720.000 euro nodig om het te verdedigen’ en ‘windmolens draaien op subsidie en niet op wind’.

Voor meer informatie :

http://www.opurk.nl/content/view/19506/1/

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/63374/geld-voor-strijd-tegen-windmolens